ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική με την Ασφάλεια και Υγιεινής της Εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).
http://www.elinyae.gr
Επίσης, καταχωρήσεις για εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό  τόπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

http://www.ypakp.gr
Η SAFE BUSINESS S.A, σε συνεργασία με Δικηγορικό γραφείο, εξειδικευμένο σε θέματα  Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας και με μεγάλη πείρα στο εργασιακό δίκαιο  αναλαμβάνει την Νομική εκπροσώπηση εταιρειών αλλά και εργαζομένων με τρόπο υπεύθυνο και επιστημονικά κατοχυρωμένο