ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία  (Π.Δ. 395/94, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 155/04) για την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες σε ύψος:

·         Πρέπει να επιλέγεται ο πλέον ενδεδειγμένος εξοπλισμός εργασίας για την εξασφάλιση και την διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

·         Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας με την οποία και συνδέονται με το σημείο αγκύρωσης.

·         Το σύστημα εργασίας πρέπει να έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη αν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησης του.

·         Στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική για τις προβλεπόμενες εργασίες και ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης.     

Η SAFE BUSINESS S.A. έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια – εκπαιδεύσεις σε εργαζόμενους εταιρειών που η παραγωγική τους διαδικασία περιλαμβάνει εργασίες σε ύψος και έχει δώσει λύσεις τόσο στην επιλογή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση και συντήρηση αυτού.