ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Οι Α' Βοήθειες αποτελούν το σύνολο των φροντίδων που παρέχονται σε τραυματίες ή πάσχοντες μετά από ένα αιφνίδιο γεγονός, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή και την υγεία καταστάσεων. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για διακομιδή του πάσχοντος σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η SAFE BUSINESS προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση στην Εκπαίδευση Α' Βοηθειών.
Τα σεμινάριά μας περιλαμβάνουν:
• Ενδοεταιρικά σεμινάρια Α' Βοηθειών
• Εκπαίδευση Α' Βοηθειών για Ομάδες Α' Βοηθειών, Ομάδες Πυρασφάλειας ή Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης
• Εκπαίδευση Α' Βοηθειών Ειδικών Ομάδων Εργασίας

Με το πέρας του κάθε σεμιναρίου Α' Βοηθειών όμως, κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει:
• Γνώση στην αντιμετώπιση των βασικών αρχών Α' Βοηθειών των σημαντικότερων κινδύνων που ενέχει η εργασία του
• Γνώση του τι ΔΕΝ πρέπει να κάνει σε περίπτωση ατυχήματος (π.χ. μεταφορά τραυματία με τραύμα στην σπονδυλική στήλη)
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης που τεκμηριώνει την εκπαίδευσή του, κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96).
• Την κάλυψη από το Νόμο του Καλού Σαμαρείτη:

Ο αρωγός που παρέχει Α' Βοήθειες και δεν ανήκει στην Ιατρική ειδικότητα, προστατεύεται από το Νόμο του Καλού Σαμαρείτη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
• Γενικοί Κανόνες Α' Βοηθειών
• Καρδιο-Αναπνευστική Αναζωογόνηση
• Απώλεια Συνείδησης • Πριγμονή - Χειρισμοί Heimlich
• Αιμορραγία - Ρινορραγία
• Εγκαύματα • Ηλεκτροπληξία
• Θερμοπληξία - Κρυοπαγήματα
• Πτώσεις - Κακώσεις

Όλα τα σεμινάριά μας πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας της ενδιαφερόμενης εταιρείας και πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, κατόπιν αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 9603415 ή στο info@safebusiness.gr