Πιστοποίηση Γεννήτριας Υδρογόνου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την SafeBusiness, η πιστοποίηση κατά CEτης γεννήτριας υδρογόνου Ydrogen .Η γεννήτρια Υδρογόνου τηςεταιρίας WFS πιστοποιήθηκε σύμφωνα με ΕΝ 61000-3 και 61000-1 από το ΕλληνικόΚέντρο Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού.

Η SafeBusiness ήταν ο τεχνικός σύμβουλος στοέργο της πιστοποίησης (σχεδιασμός, τεκμηρίωση, σύνταξη οδηγιών,εγχειριδίου, τεχνικός φάκελος, κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες στο www.wfs.gr