Συστήματα Διαχείρησης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 9003, EN 46002, ISO 17025 και ΥΑ 83/8331

SAFE BUSINESS S.A διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, πείρα και τεχνογνωσία προκειμένου να παρέχει σε Φορείς και Οργανισμούς του χώρου της υγείας (Δ.Υ.Πε, Δημόσια Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινωνικής Φροντίδας, Κλινικές ΕΣΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.ά.) υπηρεσίες συμβούλου για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και εγκατάσταση.

Το πρότυπο
ISO 9001:2000 περιγράφει γενικά το πλαίσιο οργάνωσης μιας E πιχείρησης / Οργανισμού και τη σχέση της με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες των προϊόντων / υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνεται:
  • Σταθεροποίηση των υλοποιούμενων διεργασιών (δραστηριοτήτων)
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
  • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών / αποδεκτών / χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών του Οργανισμού.