Η Εταιρεία

Η (ΕΞ.Υ.Π.Π) SAFE BUSINESS S.A. είναι μία διεθνή εταιρεία συμβούλων σε θέματα διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας εξειδικεύεται στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και έχει καθιερωθεί για την ποιότητα και την καινοτομία των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας

Η φιλοσοφία της εταιρίας της SAFE BUSINESS S.A βασίζεταιστο τρίπτυχο «Άνθρωπος – Περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα»

 Από την ίδρυσή της η SAFE BUSINESS S.A. καθοδηγείται από τις εταιρικές της αξίες οιοποίες καθορίζουν την κουλτούρα και τον χαρακτήρα της εταιρεία, καθοδηγούν τιςσυμπεριφορές και τις αποφάσεις της.

Πυρήνας της SAFE BUSINESS S.A είναι το ανθρώπινο κεφάλαιό της καθώς αυτοί είναι που σε καθημερινή βάσησκέπτονται, προβληματίζονται, αποφασίζουν, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και με τοντρόπο αυτό μετουσιώνουν το όραμα και τις αξίες της εταιρίας καθορίζονταςπαράλληλα τον βαθμό που η εταιρία λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο.

Έχοντας στην διάθεσή μαςμία αξιόλογη ομάδα επιστημόνων με δημιουργικότητα και πάθος για την δουλείατους θέτουμε την Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα έχοντας ως στόχοτην εξάλειψη των ατυχημάτων και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας όπουοι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί.

Σε ένα περιβάλλοναπαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο, όπως είναι αυτό που βιώνουμε στις μέρεςμας, η  SAFE BUSINESS S.A εξακολουθεί να βάζει ως προτεραιότητα τονάνθρωπο.